Käyttökuvat

Katso miten AirPower -tuotteita käytetään erilaisissa ympäristöissä klikkaamalla alla olevia painikkeita!

Puhtaat ilmakanavat - turvallisempi ympäristö

Allergiat, astmat ja poissaolot sairauksien vuoksi ovat ongelma opiskelu- ja työpaikoilla – ovatko perheenjäsenesi jatkuvasti kipeänä? Syy saattaa löytyä likaisesta huoneilmasta, joka voi aiheuttaa ihmisille pitkäaikaisia vaivoja. Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden likaisten ilmastointikanavien ja ihmisten erilaisten sairausten välillä. Milloin ilmastointikanavat ovat viimeeksi tarkastettu Sinun työpisteelläsi, koulussasi tai kotonasi? Perusteellinen ilmanvaihtojärjestelmien huolto poistaa epäpuhtaudet ja parantaa sisäilman. Huolto vähentää myös laitteistojen korjaus- ja huoltokuluja sekä pidentää niiden käyttöikää.

Huoneistojen ilmanvaihtoa ja huoneilman terveellisyyttä säädellään terveydenhoitolain ja rakennuslain perusteella. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 on annettu rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Myös palo- ja pelastuslain perusteella ilmanvaihtolaitteistot on puhdistettava paloturvallisuuden ylläpitämiseksi ja palonleviämisvaaran estämiseksi. (Sisäasiainministeriön määräys 1/95 ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksesta.)

Miksi AirPower -tuotteet?

AirPower -tuotesarja on kehitetty vuosien kokemuksen pohjalta. Osaamisemme on peltien työstämisessä ja muotoilussa, sekä ilmastointikanavien puhdistuksessa, ja siihen olemme kehittäneet ja testanneet toimivat välineet. Tuotesarjan suunittelussa on otettu huomioon ammattimaisen käytön vaativat tarpeet, ja ne ovat EU-direktiivien mukaiset.

AirPower -tuotteiden avulla ilmastointikanavissa oleva pöly ja lika irroitetaan erilaisilla harjoilla, ja imetään suodattimiiin. Tuotesarjaan kuuluu erilaisia harjoja ja apuvälineitä kaiken kokoisten ja muotoisten kanavien puhdistusta varten. Alipaineistajat ja suodatinyksiköt poistavat irroitetun lian ja pölyn kanavista siististi tehokkaasti. AirPower -tuotesarjan avulla ei voida vain puhdistaa kanavia, vaan ne voidaan myös desinfioida – aina sairaaloiden vaatimustasolle asti!

fiSuomi